Παράδειγμα μεθόδου

Η σύνταξη των ρημάτων και η συνεισφορά του γλωσσικού συσχετισμού

Ένα σημαντικό θέμα όταν μαθαίνουμε Γερμανικά αλλά και κάθε ξένη γλώσσα είναι οι προθέσεις με τις οποίες συντάσσονται τα διάφορα ρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι η αντιστοιχία των ελληνικών και γερμανικών προθέσεων δεν είναι μονοσήμαντη. Όλα τα ρήματα που στα Ελληνικά συνδέονται με την πρόθεση για στα Γερμανικά συντάσσονται με διάφορες προθέσεις.

Όταν προσπαθεί κανείς να μάθει Γερμανικά έχοντας σαν αφετηρία τη γερμανική γλώσσα, δεν έχει άλλη λύση παρά να αποστηθίσει το κάθε ρήμα με την πρόθεσή του. Αλλά ακόμη κι αν καταφέρει να μάθει τα ρήματα το πρόβλημα δεν τελειώνει εκεί. Τι γίνεται όταν μια μέρα ανακαλύψει ότι το ρήμα που με κόπο έμαθε συνδυάζεται και με άλλες προθέσεις;

Παράδειγμα:
kämpfen für / um / zu

Συνειδοποιώντας ότι τα ρήματα από τις λίστες συντάσσονται με περισσότερες προθέσεις και ότι αυτές οι προθέσεις στα Ελληνικά σημαίνουν όλες του για, με την κλασσική μέθοδο βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Εδώ δεν βοηθάει πλέον καμία αποστήθιση. Η μέθοδος του Γλωσσικού Συσχετισμού, η οποία ξεκινάει από τα Ελληνικά έχει, μεταξύ άλλων, μελετήσει τις διαφορετικές σημασίες που μπορεί να έχει η πρόθεση για. Έτσι είναι σε θέση να διατυπώσει απλούς κανόνες συσχετισμού και απαλλάξει το σπουδαστή από τη χρονοβόρα και στείρα αποστήθιση μεταβάλλοντας τη μητρική του γλώσσα σε εργαλείο και βοήθεια για την εκμάθηση της γερμανικής.

Η παρακάτω άσκηση λύνεται μόνο εφαρμόζοντας γλωσσικούς συσχετισμούς.

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω:
für: υπέρ, για το καλό, προορισμός
über: αιτία, περιγραφή
um: για να πάρουν, να αποκτήσουν
zu: με το σκοπό
nach: αναζήτηση


1. Αγωνίζονται για τα κεκτημένα δικαιώματά τους (nach / über / um / zu / für)
2. Αγωνίζονται για περισσότερα δικαιώματα (nach / über / um / zu / für)
3. Αγωνίζονται για την κατάκτηση περισσοτέρων δικαιωμάτων (nach / über / um / zu / für)
4. Παρακαλούν για μια συμβουλή (nach / über / um / zu / für)
5. Παρακαλούν για το παιδί τους (nach / über / um / zu / für)
6. Πηγαίνω για δουλειά (nach / über / um / zu / für)
7. Πηγαίνουν για ξύλα (nach / über / um / zu / für)
8. Μελετούν για τις εξετάσεις (nach / über / um / zu / für)
9. Μελετούν για τη διεύρυνση των γνώσεών τους (nach / über / um / zu / für)
10. Γράφουν για τη ζωή στην Αθήνα (nach / über / um / zu / für)
11. Γράφουν για εξάσκηση (nach / über / um / zu / für)
12. Γράφουν βιβλία για παιδιά (nach / über / um / zu / für)

TOP