Τμήματα

Οργάνωση και αποδοτικότητα

Για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας δεν απαιτείται μακρόχρονη παρακολούθηση με εξοντωτικά ωράρια. Η οργάνωση των τμημάτων εγγυάται στους μαθητές τουλάχιστον ένα πτυχίο ανά οκτάμηνο. Σε τρία χρόνια οι σπουδαστές μας είναι κάτοχοι του διπλώματος C2 με πολύ λιγότερο κόπο και με σιγουριά για τις γνώσεις τους. Τα αποτελέσματα και η δουλειά μας φαίνονται:

Στη σημαντική μείωση του κόπου, αλλά και του χρόνου εκμάθησης.

Στην ποιότητα των γνώσεων

Στα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις του Goethe Institut.

Τα προγράμματά μας έχουν 7μηνη-9μηνη πρόβλεψη για την πρόσκτηση του πιστοποιητικού στη βαθμίδα γλωσσομάθειας Β1 και 12μηνη-14μηνη πρόβλεψη για την πρόσκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού Β2, εφόσον δεν διακόψετε τη ροή των σπουδών σας.
Τα τμήματα λαμβάνουν χώρα πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες και σας παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχεται εκ περιτροπής σε όλα, ανάλογα με το προσωπικό σας πρόγραμμα.

H οnline διδασκαλία εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους σπουδαστές στις νέες συνθήκες ζωής κι εργασίας.

Τμήματα on-line

Ευελιξία και διαδραστικότητα
Εκμετάλλευση του πολύτιμου χρόνου
Μείωση του εκπαιδευτικού κόστους

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών της Σχολής μας αφορά πλέον τμήματα online. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι σπουδαστές στις νέες συνθήκες ζωής κι εργασίας.

Διαθέτουμε αυστηρώς ολιγομελή (4-8 άτομα) και ομοιογενή τμήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στο μάθημα, αλλά και για να έχει ο κάθε μας σπουδαστής ενεργό ρόλο συμμετοχής σε αυτό.

Δύο καθηγητές σας επιβλέπουν καθ’ όλη τη διάρκεια του τμήματος, σας παρέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανατροφοδότηση και καθοδηγούν τον κάθε έναν από εσάς προσωπικά.

Δουλεύετε με ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με εξειδικευμένο διαγλωσσικό υλικό για εξάσκηση και την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία του Γλωσσικού Συσχετισμού εξασκείστε στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στα Γερμανικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ / ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (0-B1) ONLINE
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 11-13
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 18-20
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 18-20
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 20-22
ΣΑΒΒΑΤΟ* 10-14


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ / ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (0-B2) ONLINE
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 18-20
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 20-22
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 11-13
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 20-22
ΣΑΒΒΑΤΟ* 10-14


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (B1-B2) ONLINE
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 18-20
ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΕΤΑΡΤΗ 20-22
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 11-13
ΤΡΙΤΗ + ΠΕΜΠΤΗ 20-22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ* 18-22


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ONLINE (B2-C1)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19-22
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-21
ΣΑΒΒΑΤΟ 10-13


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ONLINE (C1-C2)
ΤΡΙΤΗ 19-22
ΠΕΜΠΤΗ 19-22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-17 / 17-20
ΣΑΒΒΑΤΟ 10-13

TOP