Συχνές ερωτήσεις

Ο Γλωσσικός Συσχετισμός αναφέρεται στην οπτική γωνία που έχουμε υιοθετήσει μέσα από τη διδακτική της γερμανικής ως ξένης γλώσσας και τις δυσκολίες που συναντούν οι ελληνόφωνοι μαθητευόμενοι. Και αυτές οι δυσκολίες πηγάζουν από το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με δυο γλωσσικά συστήματα που διαφέρουν αρκετά στη δομή τους. Οι γλώσσες δεν είναι οι λέξεις τους, οι γλώσσες είναι οι δομές τους. Δεν μπορεί κανείς να μάθει μία γλώσσα μέσω ενός λεξικού ή οδηγού, παρά πρέπει να κατανοήσει τη λογική της. Και αυτό μπορεί να γίνει εστιάζοντας στα σημεία που ο μηχανισμός της διαφέρει από αυτόν της μητρικής του.

Σε πολλά πεδία. Δεν εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, δεν «καθρεφτίζει» η μία γλώσσα την άλλη, παραλλάσοντας μόνο τις λέξεις και την εκφορά του λόγου. Ένα πρόχειρο παράδειγμα είναι η διαφορά που αφορά στο μηχανισμό του ρήματος. Από τη μία τα ελληνικά ρήματα φέρουν αυτούσιο το νόημά τους, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη από συμπληρώματα. Από την άλλη, τα περισσότερα γερμανικά ρήματα δεν μπορούν να παράγουν πολύπλοκες έννοιες και, τις περισσότερες φορές, είναι εξαρτημένα από τα συμπλήρωματά τους. Γι'αυτό το λόγο και η χρήση των ρηματικών συμπληρωμάτων στη γερμανική γλώσσα είναι πολύ πιο ευρεία απ’ ότι στην ελληνική, πράγμα που αποτελεί ένα πεδίο που παραδοσιακά δυσκολεύει τον ελληνόφωνο σπουδαστή.

Γιατί το να μάθεις κανείς τη γερμανική γλώσσα δεν είναι απλά μια υπόθεση εργασίας. Προτείνουμε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας κυρίως για την προστασία του υποψήφιου σπουδαστή - ενδιαφερόμενου. Η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι απρόσωπη. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να περιγράψουμε την προσέγγιση μας στη γλώσσα, να δώσουμε παραδείγματα, για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τί μπορείτε να καταφέρετε, εφαρμόζοντας απλές γλωσσικές εξισώσεις. O Γλωσσικός Συσχετισμός είναι το έργο μας, αποτέλεσμα μια έρευνας ετών, είναι, σε τελική ανάλυση, το know how, γι’ αυτό κι εμείς οφείλουμε να του δώσουμε την αξία που του πρέπει. Επιπλέον, έχοντας μια σχετική άνεση χρόνου, θα μπορείτε κι εσείς να θέσετε όσες ερωτήσεις θέλετε, προκειμένου να πειστείτε για το ακαδημαϊκό κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να σας παρέχουμε πληρέστερη ενημέρωση. Μια απρόσωπη φωνή από το τηλέφωνο απλώς σας δίνει πληροφορίες, χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τις επεξεργαστείτε.

Δεν είμαστε αρνητικοί στο να βιντεοσκοπούνται τα μαθήματα, εφόσον συναινούν οι σπουδαστές σε αυτό. Εκμεταλλευόμαστε τα οφέλη των τεχνολογιών και, αναμφίβολα, η βιντεοσκόπηση είναι θεμιτή για πρακτικούς λόγους. Βέβαια, αυτή η συνθήκη δεν πρέπει να αποτελεί την αιτία για τη μη συμμετοχή των σπουδαστών στο τακτικό τους τμήμα. Το μάθημα είναι μια ζωντανή διεργασία, προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και τη διάδραση. Κατανοούμε ωστόσο, ότι οι ενήλικες σπουδαστές έχουν αρκετές υποχρεώσεις (εργασία, σπουδές), γι'αυτό και μέσα στη ροή της καθημερινότητας το να παρακολουθήσουν το βιντεοσκοπημένο μάθημα σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να αποβεί χρήσιμο. Οι βιντεοσκοπήσεις διαγράφονται αυτόματα από τον τοίχο της συνεδρίας εντός 30 ημερών.

Στο Ich liebe Deutsch! είμαστε μια οικογένεια. Παίρνουμε πολύ σοβαρά το ρόλο μας και καταλαβαίνουμε την ανάγκη που ωθεί κάποιον να αναζητήσει τις υπηρεσίες μας. Όταν λοιπόν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο χάσει κάποιος σπουδαστής ένα μάθημα, μπορεί να παρακολουθήσει τη βιντεοσκόπησή του. Έπειτα μελετά μόνος του, μαζεύει τις απορίες του και αν το κρίνει, στέλνει μήνυμα στον καθηγητή του. Μπορεί να χρειαστεί να βρεθεί με τον καθηγητή του online σε ώρα εκτός του προγράμματος, προκειμένου να καλύψει τα όποια του κενά. Φυσικά αυτό γίνεται χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον που, αν και έχει παρακολουθήσει το μάθημα, θέλει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα στο μυαλό του. Είμαστε πάντα δίπλα στους σπουδαστές μας.

Ο κύκλος των εργασιών της Σχολής είναι κυκλικός. Το οργανόγραμμα των τμημάτων είναι ενιαίο. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες καθώς και Σάββατα. Αν, λοιπόν, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τακτικά το τμήμα σας στην καθορισμένη του ώρα, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε ένα ανάλογο τμήμα στην ώρα που σας βολεύει. Στην περίπτωση που το τμήμα έχει πληρότητα (τα «κλειστά» μας τμήματα έχουν μονοψήφιο αριθμό σπουδαστών), οφείλετε να έχετε κάμερα και μικρόφωνο κλειστά. Είναι αυτονόητο πως σε δεύτερο χρόνο μπορείτε να θέσετε τις απορίες σας στον καθηγητή σας.

TOP