Πλεονεκτήματα online διδασκαλίας

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου βρίσκει πλέον ανταπόκριση σε διάφορες ομάδες μαθητευόμενων: μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, άνθρωποι που μετά από ένα διάλειμμα θέλουν και πάλι να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι απαιτούμενες τεχνολογικές λύσεις είναι πλέον αξιόπιστες και προσβάσιμες στην πλειοψηφία. Είναι δεδομένη πλέον η εξοικείωση των περισσοτέρων με την ιδέα και τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης. Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους διδασκαλίας είναι πολλά:

  • Η χρήση υπολογιστών αυξάνει την ευελιξία και τη διαδραστικότητα, και μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης σε σχέση με τις συμβατικές σχολές κατάρτισης. 
  • Ο σπουδαστής, ο οποίος λόγω ασθένειας παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα κλινήρης, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα μαθήματα από το σπίτι χωρίς να χάνει την επαφή με το τμήμα του.
  • Το ίδιο ισχύει και για ένα φοιτητή που περνάει ένα εξάμηνο ή έναν χρόνο στο εξωτερικό: μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της χώρας του μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Οι εργαζόμενοι μπορούν να διευρύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στον χώρο εργασίας τους, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, ενδεχομένως ακόμη και να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αξιοποιώντας τον δικό τους ελεύθερο χρόνο.
  • Οι μαθητευόμενοι που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή μειονεκτούν λόγω σωματικών βλαβών, μπορούν να συμμετάσχουν στην μαθησιακή διαδικασία μέσω της online εκπαίδευσης.
  • Επίσης οι μαθητές με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Το γεγονός ότι ένα μάθημα είναι διαθέσιμο σχεδόν ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε το κάνει πολύ προσιτό σε περισσότερους σπουδαστές. 
  • Ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έχει το μάθημα φυσικής παρουσίας κερδίζουμε κάτι ακόμα: καθιστούμε πλέον τα τμήματά μας προσβάσιμα σε όλους και φέρνουμε κοντά ανθρώπους από κάθε μέρος της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
TOP