Παιδικά / εφηβικά τμήματα

Με παρακαταθήκη την πραγματική γνώση

Η σχολή μας διατηρεί έναν συγκεκριμένο (μικρό) αριθμό παιδικών / εφηβικών τμημάτων. Ρωτήστε μας για αυτά.

Το παιδί, παράλληλα με τη βασική του εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα θα μπορεί από μικρή ηλικία να κάνει τους απαραίτητους γλωσσικούς συσχετισμούς με τα γερμανικά και να αντιλαμβάνεται τους βασικούς μηχανισμούς και των δύο γλωσσών ταυτόχρονα

Έτσι θα είναι σε θέση να φτάσει στο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 κατά τη φοίτησή του στο Γυμνάσιο. Πέραν τούτου, η παρακαταθήκη που θα του αφήσει ο χρόνος φοίτητσής του στη Σχολή μας είναι η πραγματική γνώση.

TOP